Το Γυμνάσιο Πολυκαρπίου ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση τριήμερης (3) εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Κομοτηνή, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 της Υ.Α.20883/ΓΔ4/12- 02-2020, (ΦΕΚ 456/τ. Β΄/13-02-2020).
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σφραγισμένη προσφορά, έως την Τρίτη 12/4/2022 και ώρα 11:00 πμ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στις 12:00.
Η τριήμερη (3) εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 05 /05/2022 έως την Σάββατο 07/ 05/ 2022 και θα συμμετέχουν 29 μαθητές/τριες της Γ τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από τρεις (3) καθηγητές/τριες..........................

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση                                                    
icon pdf