Το 1ο ΓΕΛ Έδεσσας (Εγνατία 91 – Έδεσσα 58200) ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Κέρκυρα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ 20883 /ΓΔ4 ΦΕΚ 456/τ.Β/ 13-02-2020 του Υπουργείου Παιδείας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως Πέμπτη 14/04/2022 και ώρα 13:00. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 15/04/2022 και ώρα 10:00. Η τριήμερη οδική εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από τις 04-05-2022 έως 06-05-2022 και θα συμμετέχουν 75 μαθητές/τριες της Β΄τάξης (με ενδεχόμενο απόκλισης 3 μαθητών προς τα κάτω), οι οποίοι θα συνοδεύονται από 5 καθηγητές/τριες...........................

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση                                                    
icon pdf