Το 3ο Γενικό Λύκειο Γιαννιτσών «Αικατερίνη Βαρελά» ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στο Βόλο, σύμφωνα με την Υ.Α Αριθμ. 20883 /ΓΔ4 ΦΕΚ Β΄456/13-02-2020 “Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας”. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Τρίτη 12/04/2022 και ώρα 13:00. Η πολυήμερη θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 06/05/2022 μέχρι 08/05/2022 (ημέρα επιστροφής) και θα συμμετέχουν 86 μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 6 καθηγητές/τριες και θα ακολουθήσουν το παρακάτω ενδεικτικό πρόγραμμα:...........................

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση                                                    
icon pdf