Το ΓΕΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση 3ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΒΟΛΟ, Ή ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, Ή ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ Ή ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ή ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ-ΚΑΒΑΛΑ σύµφωνα µε την Υ.Α 129287/Γ2/2011 άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 220647/δ2/28-12-2016 ΦΕΚ 4227 ΥΑ.και στη συνέχεια με την Αριθμ. 20883 /ΓΔ4 Υ.Α 13-2- 2020, Αρ. Φύλλου 456. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονοµικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε προσφορά, μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ώρα 12:00μμ για 94 µαθητές/τριες της Β τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 5-6 καθηγητές/ τριες και θα ακολουθήσουν το παρακάτω πρόγραμμα με αναχώρηση στις 4/5/2022 και επιστροφή στις 6/5/2022.:...........................

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση                                                    
icon pdf