Το 1Ο ΕΠΑΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ «ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ» ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με τα: ΦΕΚ Τεύχος B’ 456/13.02.2020, Υ.Α. Αριθ. 20883 /ΓΔ4 ,Υ. Α. 25735/Η1/2020 - ΦΕΚ 625/Β/27-2-2020, για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ της ΤΟΥΡΚΙΑΣ, στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, Δράση ΚΑ2 «Συμπράξεις για την καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών ΚΑ229» με κωδικό: 2020-1-RO01-ΚΑ229-079792_5 και τίτλο «Women overthrowing mentalities», στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.

Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 1Ο ΕΠΑΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ «ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ», σε κλειστό φάκελο, από Παρασκευή 26-08-2022 έως και την Παρασκευή 2-09-2022 και ώρα 12.30.

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση                                                    
icon pdf