Το Γενικό Λύκειο Σκύδρας «Γεώργιος Δήμου» σε σύμπραξη με το Γενικό Λύκειο Καλής ζητά κατάθεση προσφοράς για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής: Αεροπορικώς στη ΒΙΕΝΝΗ σύμφωνα με την Υ. Λ. 20883 /ΓΔ4/12/02/2020 (ΦΕΚ 456/τ. Β713-2-2020) άρθρο 2.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά ως και την Παρασκευή 04/11/2022 και ώρα 12.30. Η πολυήμερη θα πραγματοποιηθεί από τις 05/12/2022 μέχρι 09/12/2022 και θα συμμετέχουν ενενήντα τρεις (93) μαθητές/-τριες της Γ' τάξης (65 μαθητέςΛτριες από το ΓΕΛ Σκύδρας και 28 μαθητέςΛτριες από το ΓΕΛ Καλής), οι οποίοι θα συνοδεύονται από 7 καθηγητές/-τριες και θα ακολουθήσουν το παρακάτω πρόγραμμα:

 

(ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ)

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς για πολυήμερη εκδρομή                                        
icon pdf