Το Γενικό Λύκειο Αξού ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στο Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη,  σύμφωνα με την Υ.Α 20883/ΓΔ4/12-02-2020, άρθρο 14.  Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να αποστείλετε προσφορά, έως την ΤΡΙΤΗ  09/11/2022 και ώρα 10:00 π.μ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 10:30. Η πολυήμερη εκδρομή θα είναι επταήμερη και θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 03/03/2023 μέχρι 9/03/2023 (ημέρα επιστροφής) και θα συμμετέχουν 38/τριες της Γ΄ τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 3 καθηγητές/τριες

Περισσότερες λεπτομέρεις στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την πολυήμερη εκδρομή της Γ΄τάξης του Γενικού Λυκείου Αξού                                                    
icon pdf