Το Γενικό Λύκειο Αξού ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών σύμφωνα με την Υ.Α 20883/ΓΔ4/12-02-2020, άρθρο 14 «Εκδρομές – Επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» για τη πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής της Β’ Λυκείου στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος στην ΚΕΡΚΥΡΑ.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να  αποστείλετε προσφορά, έως την Τετάρτη 09-11-2022 και ώρα 10: π.μ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 10:30. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί οδικώς από την Αξό μέχρι την Ηγουμενίτσα, ακτοπλοϊκώς μέχρι την Κέρκυρα και επιστροφή ακτοπλοϊκώς μέχρι την Ηγουμενίτσα και οδικώς μέχρι την Αξό. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί  στις 30-03-2023 έως  και 02-04-2023 και θα συμμετέχουν 35 μαθήτριες/τες, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 3 συνοδούς  καθηγήτριες/τες

Περισσότερες λεπτομέρεις στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την εκπαιδευτική εκδρομή της Β’ Λυκείου στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος στην ΚΕΡΚΥΡΑ                                                    
icon pdf