Αντικείμενο της παρούσης Προκήρυξης είναι η παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στα πλαίσια της τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 1ου ΓΕΛ Γιαννιτσών στο CERN.

Ημερομηνία αναχώρησης 12 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Κυριακή

 Ημερομηνία επιστροφής 15 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη

 

Αριθμός μαθητών: ....................................... 44

Αριθμός συνοδών-καθηγητών: ...................... 4

Αριθμός κηδεμόνων: ...................................... 0

Συνολικός αριθμός μαθητών και συνοδών:. 48

Οι προσφορές θα υποβληθούν σφραγισμένες στη γραμματεία του σχολείου μέχρι και τις  18-11-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Προσφορές που υποβάλλονται με email δεν γίνονται δεκτές. Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης της προθεσμίας υποβολής, καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή.

(ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ)

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την πραγματοποίηση της τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 1ου ΓΕΛ Γιαννιτσών στο CERN. (Νέα προσφορά)                                               
icon pdf