Το ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΗΣ ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα σύμφωνα με την Υ.Α 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017) . Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να αποστείλετε προσφορά, έως τη Δευτέρα 21/11/2018 και ώρα 12:00. Η επιτροπή θα συνεδριάσει στις 12:30. Η πολυήμερη εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από τις 17/03/2023 μέχρι και 20/03/2022 (2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα) και θα συμμετέχουν 19 μαθητές/τριες της Γ’ τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από τρεις (3) καθηγητές/τριες

 

 

Περισσότερες λεπτομέρεις στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα του Γυμνασίου Καλής                                                
icon pdf