Το Γενικό Λύκειο Σκύδρας «Γεώργιος Λήμου» ζητά κατάθεση προσφοράς για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής:

Αεροπορικώς στη ΒΙΕΝΝΗ σύμφωνα με την Υ. Α. 20883 /ΓΔ4/12/02/2020 (ΦΕΚ 456/τ. Β713-2-2020) άρθρο 2.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να αποστείλετε προσφορά ως και την Παρασκευή 18/11/2022 και ώρα 12.30. Η πολυήμερη θα πραγματοποιηθεί από τις 05/12/2022 μέχρι 09/12/2022 και θα συμμετέχουν εξήντα ένας/μια (61) μαθητές/-τριες της Γ' τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από πέντε (5) καθηγητές/-τριες 

 

 

Περισσότερες λεπτομέρεις στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Βιέννη του ΓΕΛ Σκύδρας                                              
icon pdf