Το 1ο ΓΕΛ Γιαννιτσών (Οπροπούλου 1 –Γιαννιτσά) ζητά κατάθεση προσφορών ,σύμφωνα με την Υ.Α. . 20883/ΓΔ$/2020,ΦΕΚ τβ΄456/Β/13-12-2020  , για πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής των μαθητών/τριών της Γ΄ Τάξης  στην Πράγα, αεροπορικώς 5/ήμερη.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης  οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου για την πραγματοποίηση της εκδρομής .

Τα Τουριστικά Πρακτορεία καλούνται να  αποστείλουν  τις προσφορές  έως την  Δευτέρα 21-11-2022  και ώρα 10:00 π.μ. Η πολυήμερη εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διαστήματα από την Δευτέρα 5-12-2022 μέχρι Παρασκευή  9-12-2022 για 4  διανυκτερεύσεις)

 

Περισσότερες λεπτομέρεις στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφορά για την πολυήμερη εκδρομή των μαθητών του 1ου ΓΕΛ Γιαννιτσών στην Πράγα                                            
icon pdf