Το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Γιαννιτσών ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών σύμφωνα
με την Υ.Α 20883 /ΓΔ4/2020, άρθρο 15, (ΦΕΚ 456/τ.Β ́/13-12-2020) για την
πραγματοποίηση μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης για παρακολούθηση εργασίας (job
shadowing) στο Μιλάνο στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΚΑ1 Μαθησιακής
Κινητικότητας Εκπαιδευομένων και Προσωπικού με κωδικό 2022-1-EL01-KA122-VET-
000078863 από 18-03-2023 έως 02-04-2023, στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και
ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε
προσφορά, έως τη Δευτέρα 28/11/2022 και ώρα 20:00΄ μ.μ. Η αξιολόγηση των
προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 20.30΄. Η εκπαιδευτική
επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 έως την Κυριακή
02 Απριλίου 2023 και θα συμμετέχουν 16 (δεκαέξι) μαθητές/τριες και 4
καθηγητές/τριες.
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση                                                    
icon pdf