ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Το 1ο ΓΕΛ Έδεσσας ζητά κατάθεση προσφορών για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων μετ’ επιστροφής για τη Βαρκελώνη Ισπανίας από 29 Ιανουαρίου έως 04 Φεβρουαρίου 2023 στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA121 και με κωδικό 2022-1-EL01-KA121-SCH-000058034, του 1ου ΓΕΛ Έδεσσας, σύμφωνα με την αρ. 25735/Η1/2020, ΦΕΚ 625/τ.Β/27-02-2020 Υ.Α του Υπουργείου Παιδείας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως την έως την Παρασκευή 09-12-2022 και ώρα 13:30. Η επιτροπή θα συνεδριάσει την ίδια μέρα στις 14:00. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Ιανουαρίου έως 04 Φεβρουαρίου 2023 και θα συμμετέχουν 20 μαθητές/τριες , οι οποίοι/ες θα συνοδεύονται από 3 καθηγητές/τριες . Δεν αποκλείεται προσφορά και για low cost εταιρείες. Στην τιμή να περιλαμβάνονται: χειραποσκευή και προσωπικό αντικείμενο για κάθε άτομο που ταξιδεύει.

 

(ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ)

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
icon pdf