Το Γ/σιο Καρυώτισσας ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα σύμφωνα με την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/Β713-02-2020). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να αποστείλετε προσφορά, έως την Τρίτη 24/01/2023 και ώρα 10:30 π.μ.. Η επιτροπή θα συνεδριάσει στις 12:05 μ.μ. Η τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από τις 16/3/2023 μέχρι 18/3/2023 και θα συμμετέχουν 50 μαθητές/τριες της Γ τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 4 καθηγητές/τριες

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Καρυώτισσας στην Αθήνα


icon pdf