Το 1ο ΕΠΑ.Λ. και 1o Ε.Κ Γιαννιτσών ζητά κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα σύμφωνα με το άρθρο

3 της Υ.Α. 20883/ΓΔ4 ΦΕΚ456 /τΒ'/13-02-2020 του Υπουργείου Παιδείας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης, με οδηγό οικονομικά και ποιοτικά κριτήρια, προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να αποστείλετε προσφορά ως την Δευτέρα 20-02-2023 και ώρα 12.00μ..Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα στις 13.00. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 08-03-2023 ως και 11-03-2023 και θα συμμετέχουν περίπου 75 μαθητές οι οποίοι θα συνοδεύονται από 7 καθηγητές.

 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1ου ΕΠΑ.Λ. και 1ου Ε.Κ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.


icon pdf