Το ΓΕΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ζητά  κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση 3ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην  ΚΕΡΚΥΡΑ, σύµφωνα µε την Υ.Α 129287/Γ2/2011 άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 220647/δ2/28-12-2016 ΦΕΚ 4227 ΥΑ.και στη συνέχεια με την Αριθμ. 20883 /ΓΔ4  Υ.Α  13-2- 2020, Αρ. Φύλλου 456.  Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονοµικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.

Παρακαλούµε να αποστείλετε προσφορά,  μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ώρα 12:00μμ  για  78 µαθητές/τριες της Β΄τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 5  καθηγητές/ τριες και θα ακολουθήσουν το παρακάτω πρόγραμμα  με αναχώρηση στις 26/4/2023 και επιστροφή στις 28/4/2023.

 

(ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ)

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς 3ήμερης επίσκεψης της Β΄ τάξης του ΓΕΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ                                           
icon pdf