Το 2ο ΓΕΛ Γιαννιτσών (ΕΓΝΑΤΙΑΣ 97 – Γιαννιτσά 58100) και το 2ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών (Εγνατίας 97- Γιαννιτσά 58100), ζητούν κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης (4 διανυκτερεύσεις) στο Βελιγράδι (Σερβία), σύμφωνα με ΦΕΚ 4692/2020, ΦΕΚ 4695 τ.Β΄/08/09/2022, από το ΦΕΚ 456 τ. Β΄/13-2-2020/20883/ΓΔ4 και τα μέτρα προστασίας κατά του covid-19, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά με θέμα « Εκδρομές- μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά έως Πέμπτη 16-03-2023 ώρα 09.00΄. Η πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από τις 24-04-2023 ώρα 06.00΄ έως και 28 -04-2023 ώρα επιστροφής : 22.00΄.
Θα συμμετάσχουν:
23 μαθητές/τριες της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης από το 2ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών που θα συνοδεύονται από 3 καθηγητές/τριες του 2ου Γυμνάσιου Γιαννιτσών
23 μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄τάξης του 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών που θα συνοδεύονται από 3 καθηγητές/ τριες του 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών
Σύνολο μαθητών: 46
Σύνολο συνοδών – καθηγητών : 6
Οι μαθητές/τριες και καθηγητές/ τριες του 2ου Γυμνάσιου Γιαννιτσών και του 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών θα μετακινηθούν με λεωφορείο, κοινό και για τα δύο σχολεία.

Θα ακολουθήσουν το παρακάτω πρόγραμμα(ενδεικτικά):

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς

icon pdf