Το Γυμνάσιο Προμάχων ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ναύπλιο – Πάργα σύμφωνα με την Υ.Α.: 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΦΕΚ 456/τ. Β΄/13-02-2020 Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β 4187) και υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.10343 ΚΥΑ και ΦΕΚ/Β/766/18-02-2022. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως τη Δευτέρα 20/03/2023 και ώρα 12:00. Η επιτροπή θα συνεδριάσει στις 12:30. Η πολύημερη εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 31/03/2023 μέχρι και Δευτέρα 03/04/2023 (3 διανυκτερεύσεις στο Ναύπλιο) και θα συμμετέχουν 31 μαθητές της Γ΄ τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από τρεις (3) καθηγητές/-τριες

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

 
ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναύπλιο                                                     
icon pdf