Το 1ο ΓΕΛ Γιαννιτσών ζητά κατάθεση  προσφορών για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα Ιωάννινα – Μετέωρα ( 3/ήμερη ), σύμφωνα με την Υ.Α 20883/ΓΔ4/13-02-2020 (ΦΕΚ 456), άρθρο 14 . Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Τετάρτη 22-03-2023 και ώρα 12:00 , που να αφορά την πραγματοποίηση 3/ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών της Ά τάξης στα Ιωάννινα –Μετέωρα .Η πολυήμερη θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από Κυριακή  02-04-2023  έως  την Τρίτη 04-04-2023. Ως εκ τούτου καλούνται τα Τουριστικά Πρακτορεία να καταθέσουν προσφορά ,ώστε στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης να επιλέξει εκείνη που θα θεωρήσει πιο κατάλληλη για τους μαθητές και το Σχολείο. Στην εκπαιδευτική επίσκεψη θα συμμετάσχουν 71 μαθητές της Ά τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 4 καθηγητές

 

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

 
ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για πολυήμερη (3/ήμερη εκδρομή της Α΄ Τάξης του 1ου ΓΕΛ Γιαννιτσών  στα Ιωάννινα –Μετέωρα                                                 
icon pdf