ΣΧΕΤ.: ΦΕΚ 4692/2020, ΦΕΚ 4695 τ.Β’/08/09/2022 , ΦΕΚ 456 τ. Β’/13-2-2020/20883/ΓΔ4 με θέμα « Εκδρομές- μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

 

Το 3ο ΓΕΛ Γιαννιτσών (Πενταπλάτανος- Γιαννιτσά 58100), ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση πενταήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στο Βελιγράδι – Νόβισαντ - Νις, σύμφωνα με ΦΕΚ 456 τ. Β’/13-2-2020/20883/ΓΔ4 Υ.Α. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά έως την Δευτέρα 6/11/2023 και ώρα 12.30΄. Η πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή θα πραγματοποιηθεί κατά τo διάστημα  4-12-2022  ημέρα  Δευτέρα ώρα αναχώρησης : 06.00΄  έως  8-12-2022 ημέρα  Παρασκευή με ώρα επιστροφής: 22.00΄. Τονίζουμε ότι οι ακριβείς ημερομηνίες μέσα σε αυτό το διάστημα θα καθορισθούν ανάλογα με τις προσφορές. Τονίζουμε, επίσης, ότι η εκδρομή θα είναι πενταήμερη με λεωφορείο . Θα  συμμετάσχουν   70 μαθητές/τριες  της Γ’ τάξης του 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών, οι οποίοι θα συνοδεύονται  από 5 καθηγητές/τριες

 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών στο Βελιγράδι-Νόβισαντ-Νις


icon pdf