Το ΓΕΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση 5ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην ΚΡΗΤΗ (Αεροπορικώς), σύµφωνα µε την Υ.Α 129287/Γ2/2011 άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 220647/δ2/28-12-2016 ΦΕΚ 4227 ΥΑ. και στη συνέχεια με την Αριθμ. 20883 /ΓΔ4 Υ.Α 13-2- 2020, Αρ. Φύλλου 456. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονοµικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε προσφορά, μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ώρα 11:00πμ για 76 µαθητές/τριες της Γ τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 5 καθηγητές/ τριες και θα ακολουθήσουν το παρακάτω πρόγραμμα με αναχώρηση από 26-/2/2024 και επιστροφή στις 1/3/2024.

....

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

 
ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς                                          
icon pdf