Το 2ο Γυμνάσιο Κρύας Βρύσης ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση 4-ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα και το Ναύπλιο , σύμφωνα με την Υ.Α: 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΦΕΚ 456/τ. Β΄/13-02-2020. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:00. Η αποσφράγιση των προσφορών από την συγκροτηθείσα επιτροπή θα γίνει την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00. Η 4-ήμερη εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 έως Σάββατο 20 Απριλίου 2024 και θα συμμετέχουν 43 μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης

 

Περισσότερες λεπτομέρεις στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς
icon pdf