Σχετ: 20883 /ΓΔ4 Υ.Α 13-2- 2020, Αρ. Φύλλου 456. με θέμα : Εκδρομές- Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών/ τριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.

Το 1ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ "ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ" ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση 5ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών/ τριών στην Κέρκυρα, σύμφωνα με την Υ.Α20883 /ΓΔ4 Υ.Α 13-2- 2020, Αρ. Φύλλου 456. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.

Παρακαλούμε να µας αποστείλετε προσφορά, μέχρι την Παρασκευή 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 και ώρα 12:00πμ για 90 μαθητές/τριες της Γ τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 5 καθηγητές/ τριες, με αναχώρηση στις 25-02-2024 και επιστροφή στις 29-02-2024.

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο...

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς                                            
icon pdf