Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για εκπαιδευτική επίσκεψη της Α' και Β' τάξης του ΓΕΛ Καλής στην Αθήνα
Το ΓΕΛ Καλής ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση τετραήμερης (τρεις διανυκτερεύσεις) εκπαιδευτικής επίσκεψης στην |Αθήνα σύμφωνα με την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/Β'/13-02-2020). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Παρασκευή 26/01/2024 και ώρα 10:30 π.μ·. Η επιτροπή θα συνεδριάσει στις 12:05 μ.μ. Η τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από τις 03/04/2024 μέχρι 06/04/2024 και θα συμμετέχουν ±44 μαθητές/τριες της Α' και Β' τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 4 καθηγητές/τριες και θα ακολουθήσουν το παρακάτω πρόγραμμα:
Το πρόγραμμα της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής περιλαμβάνει:

 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς 

icon pdf