Το Γ/σιο Καρυώτισσας ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην  Αθήνα  σύμφωνα με την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/Β’/13-02-2020). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Παρασκευή 26/01/2024  και ώρα 10:30 π.μ. Η επιτροπή θα συνεδριάσει στις 12:05 μ.μ. Η τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από τις 28/3/2024 μέχρι 30/3/2024  και θα συμμετέχουν 49 μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 4 καθηγητές/τριες

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Καρυώτισσας στην Αθήνα


icon pdf