Το 2ο ΓΕΛ Έδεσσας «Παύλος Χαρτομαζίδης» ζητά κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση, στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος, τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Κέρκυρα, σύμφωνα με την Υ.Α 20883/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020) άρθρα 3 και 14. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Τετάρτη 31-01-2024 και ώρα 11:30. Η τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από τις 17-04-2024 μέχρι 20-04-2024 και θα συμμετέχουν 34 μαθητές/τριες της Β’ τάξης, οι οποίοι/ες θα συνοδεύονται από 3 καθηγητές/τριες

 

(ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ)

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς
icon pdf