[Ορθή επανάληψη] Ως προς το λεωφορείο

.....

ΣΧΕΤΙΚΗ: Υ.Α. 20883/ΓΔ4/2020.ΦΕΚ τβ'456/Β/13-12-2020 με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»


ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ


Το 1° ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ 58100 Γιαννιτσά, ζητά κατάθεση προσφορών ,σύμφωνα με την Υ.Α.. 20883/ΓΔ4/2020,ΦΕΚ τβ'456/Β/13-02-2020 ,άρθρο 14 ,για πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών/τριών της Α'Β'Γ' Τάξης στην ΚΟΡΙΝΘΟ-ΝΑΥΠΛΙΟ-ΜΥΚΗΝΕΣ-ΠΟΡΟ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ, Οδικώς 4/ήμερη.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλονης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου για την πραγματοποίηση της εκδρομής .
Τα τουριστικά πρακτορεία καλούνται να αποστείλουν τις προσφορές έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-2-2024 και ώρα 12:00. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διαστήματα από 28-02-2024 μέχρι 02-03-2024 για 3 διανυκτερεύσεις.

 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς


icon pdf