Σχετική: Υ. Α. 20883 /ΓΔ4/12/02/2020 (ΦΕΚ 456/τ. Β΄/13-2-2020) «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Το Γενικό Λύκειο Σκύδρας «Γεώργιος Δήμου» ζητά κατάθεση προσφοράς για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής:
Οδικώς και ακτοπλοϊκώς στην ΚΕΡΚΥΡΑ σύμφωνα με την Υ. Α. 20883/ΓΔ4/12/02/2020 (ΦΕΚ 456/τ. Β΄/13-2-2020) άρθρο 3. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά ως και την Παρασκευή 09/02/2024 και ώρα 12.30. Η πολυήμερη θα πραγματοποιηθεί από τις 27/03/2024 μέχρι 30/03/2024 (±1ημέρα) και θα συμμετέχουν ογδόντα τέσσερις (84) μαθητές/-τριες της Β΄ τάξης, οι οποίοι θα συνοδεύονται από πέντε (5) καθηγητές/-τριες.
Παρακαλούμε για το ίδιο πρόγραμμα και απαιτήσεις να δοθεί και προσφορά και για μια από τις εξής ημερομηνίες: 11-14/4/2024(±1ημέρα) και 17-20/4/2024(±1ημέρα).

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς


icon pdf