.....

ΣΧΕΤΙΚΗ: Υ.Α. 20883/ΓΔ4/2020,ΦΕΚ τβ΄456/Β/13-12-2020 με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  εντός και εκτός της χώρας»


ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Το 2ο ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (διεύθυνση) ζητά κατάθεση 2 προσφορών ,σύμφωνα με την Υ.Α. . 20883/ΓΔ4/2020,ΦΕΚ τβ΄456/Β/13-02-2020 ,άρθρο 14 ,για πραγματοποίηση της 3ήμερης εκδρομής των  μαθητών/τριών της Γ΄ Τάξης στο Ναύπλιο ( Οδικώς 3/ήμερη, ). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου για την πραγματοποίηση της εκδρομής.
Τα Τουριστικά Πρακτορεία καλούνται να αποστείλουν τις προσφορές έως την (16/02/2024) και ώρα 12:30. Η 3ήμερη εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διαστήματα από 01 Μαρτίου 2024 μέχρι τις 03 Μαρτίου 2024 ή από 08 Μαρτίου 2024 μέχρι τις 10 Μαρτίου 2024 (για 2 διανυκτερεύσεις)

.....

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς


icon pdf