ΣΧΕΤ.: ΦΕΚ 4692/2020 , ΦΕΚ 4695 τ.Β΄/08/09/2022 από το ΦΕΚ 456 τ.Β’/13-2-2020/20883/ΓΔ4 και τα μέτρα προστασίας κατά του covid-19, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά, με θέμα « Εκδρομές- μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

Το 3ο ΓΕΛ Γιαννιτσών (Πενταπλάτανος – Γιαννιτσά 58100) και το 2ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών (Εγνατίας 97- Γιαννιτσά 58100), ζητούν κατάθεση προσφορών για πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης (4 διανυκτερεύσεις) στο Βουκουρέστι (Ρουμανία), σύμφωνα με ΦΕΚ 4692/2020, ΦΕΚ 4695 τ.Β΄/08/09/2022, από το ΦΕΚ 456 τ. Β΄/13-2-2020/20883/ΓΔ4 και τα μέτρα προστασίας κατά του covid-19, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά με θέμα « Εκδρομές- μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός
και εκτός της χώρας»
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά έως Τετάρτη 14-02-2024 ώρα 12.30΄. Η πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από τις 22-04-2024 ώρα 06.00΄ έως και 26 -04-2024 ώρα επιστροφής :22.00΄.
Θα συμμετάσχουν: 24 μαθητές/τριες της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης από το 2ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών που θα συνοδεύονται από 3 καθηγητές/τριες του 2ου Γυμνάσιου Γιαννιτσών 22 μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄τάξης του 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών που θα συνοδεύονται από 3 καθηγητές/ τριες του 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών. Σύνολο μαθητών: 46

Σύνολο συνοδών – καθηγητών : 6
Οι μαθητές/τριες και καθηγητές/ τριες του 2ου Γυμνάσιου Γιαννιτσών και του 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών θα μετακινηθούν με λεωφορείο, κοινό και για τα δύο σχολεία.

 .....

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς


icon pdf