Το 1° Γυμνάσιο Κρύας Βρύσης ζητά την κατάθεση ενσφράνιστων προσφορών για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στα Ιωάννινα σύμφωνα με την Υ.Α. 20883/ΓΔ4(ΦΕΚ456/τ.β./13-02-2020), για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά έως και την 15-02-2024 και ώρα 11:00 στο σχολείο σε κλειστούς φακέλους ( φαξ και mail δεν γίνονται δεκτά, όπως και οι εκπρόθεσμες προσφορές). Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από τις 18 Απριλίου 2024 έως και τις 20 Απριλίου 2024 (2 διανυκτερεύσεις στα Ιωάννινα) και θα συμμετέχουν 48 μαθητές/τριες της Β- τάξης και της Γ' τάξης οι οποίοι θα συνοδεύονται από 4 καθηγητές/τριες:

 

Περισσότερες λεπτομέρεις στο συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Προκήρυξη κατάθεσης προσφοράς
icon pdf