ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Το 1ο Γενικό Λύκειο Γιαννιτσών ζητά κατάθεση προσφορών για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων μετ’ επιστροφής για την υλοποίηση του σχεδίου Μαθησιακής κινητικότητας Erasmus+ΚΑ122 με κωδικό αριθμό 2023-1-EL01-KA122-SCH-000120939 σύμφωνα με το άρθρο 14 της 20883/ΓΔ4 (12-02-20) ΦΕΚ 456 τόμος Β΄/13-02-20 ΥΑ του ΥΠΑΙΘ. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου, ως εξής:
1. Μετακίνηση 10 μαθητών/τριών και τριών συνοδών εκπαιδευτικών στο Οβιέδο, Asturias, Ισπανία. Αναχώρηση 06-10-2024 και επιστροφή 12-10-2024.
Δεν αποκλείεται προσφορά και για low cost εταιρείες. Στην τιμή να περιλαμβάνονται: χειραποσκευή βάρους τουλάχιστον 10 κιλών για κάθε άτομο που ταξιδεύει. Να αναφέρεται το κόστος επιπλέον αποσκευής, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη βασική προσφορά.
Στην προσφορά σας δεν επιθυμούμε να συμπεριλαμβάνεται ταξιδιωτική ασφάλιση.
Οι επιπρόσθετες απαιτήσεις του σχολείου αφορούν:
1. Στην τελική τιμή να συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α., καθώς και η επιβάρυνση ανά συμμετέχοντα.
2. Με την προσφορά σας θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι έχετε ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως την Παρασκευή 05-04-2024 και ώρα 11:30, ημέρα λήξης της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η επιτροπή θα συνεδριάσει την ίδια μέρα στις 11:40.

 

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

 
ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                                    
icon pdf