Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΕΕΠ του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης.

Ενστάσεις επί της απόφασης αυτής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 1-12-2020 και ώρα 10:00 πμ στο email της Δ.Δ.Ε. Πέλλας mail@dide.pel.sch.gr ή εναλλακτικά στο fax 2381026414. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία.

 
 
ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ 27-11-2020                                                 
icon pdf