Λεπτομέρειες Εκδήλωσης

Έναρξη:16/04/2021
Λήξη:16/04/2021

Περιγραφή

Η εκπαιδευτική δράση εμπλέκει μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, όπως της φυσικής αγωγής, της αισθητικής αγωγής, της φυσικής, των μαθηματικών, της ιστορίας, της τοπικής ιστορίας, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.α., και ενισχύει τη διαθεματική προσέγγιση των μαθημάτων καλώντας τους/τις μαθητές/τριες να προσεγγίσουν με ένα διαφορετικό και συνάμα παιγνιώδη τρόπο τα αντικείμενα που διδάσκονται σε αυτά.