Τηλεφωνικός Κατάλογος

Διευθυντής

Μπαχαράκης Θωμάς

 

 

Τμήμα Α΄ Διοικητικού

Προϊστάμενος

Μάστορας Χριστόδουλος

2381351401

Βιβλία, σχολικές μεταβολές, ψηφιακές υπογραφές

 

Πασχαλίδου Ευθυμία

2381351402

Εξετάσεις ΚΠΓ, αντιστοιχίες τίτλων σπουδών αλλοδαπής

 

Θεοδωρίδου Μαρία

2381351403

Εκδρομές, ευρωπαϊκά προγράμματα, ανταλλαγές μαθητών

 

Μπουζιάνης Ηλίας

2381351413

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, e-mail

 

Μπουνάτσος Παναγιώτης

2381351413

Διανομή βιβλίων, διεκπεραίωση αλληλογραφίας

 

Παυλίδης Δημήτριος

2381351413

Αλληλογραφία

 

Διβάνη Άννα

2381351420

Αρχείο ιδιωτικών σχολείων, γραμματεία διευθυντή

Τμήμα Β΄ Οικονομικού

Προϊσταμένη

Στυλιανίδου Αναστασία

2381351405

Μισθοδοσία μονίμων

 

Γιακαμόζης Ιωάννης

2381351406

Μεταφορά μαθητών

 

Τζογάνη Ειρήνη

2381351407

Δαπάνες, μεταφορά μαθητών

 

Αναστασιάδου Δέσποινα

2381351415

Μισθοδοσία αναπληρωτών ΕΣΠΑ

 

Θεμελίδου Αικατερίνη

2381351408

Μισθοδοσία αναπληρωτών ΕΣΠΑ

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Προϊσταμένη

Ταϊγανίδου Μαρία

2381351424

Αναγνώριση προϋπηρεσίας, βαθμολογική εξέλιξη, προσλήψεις, θέματα μόνιμου προσωπικού και αναπληρωτών, γραμματεία ΠΥΣΔΕ

 

Ζαπουνίδου Δέσποινα

2381351425

Προσλήψεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, e-datacenter, απογραφή, θέματα μόνιμου προσωπικού και αναπληρωτών, γραμματεία ΠΥΣΔΕ

 

Καδρέφη Ιωάννα

2381351426

Άδειες, κοινοποιήσεις, θέματα μόνιμου προσωπικού και αναπληρωτών

 

Καρυπίδης Κλήμης

2381351427

Αρχείο, γνησιότητες, τήρηση φακέλων αναπληρωτών

 

Πέππα Σταυρούλα

2381351422

Άδειες προσωπικού

Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Προϊστάμενος

Δούμος Τραϊανός

2381351410

Υπεύθυνος κενών-πλεονασμάτων, στατιστικά στοιχεία

 

Γεωργιάδης Παναγιώτης

2381351411

Myschool, διαχείριση ιστοσελίδας, διαύγεια, προγράμματα σχολείων

 

Τζιώνας Αναστάσιος

2381351409

Myschool, διαχείριση ιστοσελίδας, τεχνική υποστήριξη δικτύου

  Χρυσάφη Βασιλική 2381351412 Γραμματεία ΠΥΣΔΕ

Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Προϊστάμενος

Γερεμτζές Δημήτριος

2381351417

 

 

Νικολαΐδου Ελευθερία

2381351418

Eιδική αγωγή, παρακολούθηση ύλης ΓΕΛ, ενισχυτική διδασκαλία

 

Ιωσηφίδου Ερατώ

2381351419

Εγγραφές, μετεγγραφές, τάξεις υποδοχής, συντάξεις, πειθαρχικά

 

Βούρου Χρυσούλα

2381351421

Εκπαιδευτικά προγράμματα

 

Τσιροπούλου  Θεογνωσία

2381351416

Μαθητεία, θέματα ΕΠΑΛ, παρακολούθηση ύλης ΕΠΑΛ, μαθητικοί διαγωνισμοί

 

Υπεύθυνος ΦΑΣΧΑ

2381351423