Παρατείνεται

  • η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των μαθητευομένων και εκπαιδευτικών έως την Δευτέρα, 18-01-2021 και ώρα 23:59 μ.μ.
  • η προθεσμία ανάρτησης των αποφάσεων των ΠΔΕ περί λειτουργίας τμημάτων για τη διεξαγωγή ΠΠΠ έως την 22-01-2021.