ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε Πέλλας με προσωρινή αναστολή λειτουργίας.

 

                       ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ            

      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/3/2021 

          
ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ                               
ΑΠΟΦΑΣΗ                
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΕΕΓΥΛ Σκύδρας
24/03/2021 - 07/04/2021 2894/24-3-2021