Η λειτουργία των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίη-
σης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών γίνεται σύμφωνα με
τους κανόνες λειτουργίας των σχολικών μονάδων της παρούσας.

         .......Η συνεχεια στο ΦΕΚ αρθρο 18........

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
ΦΕΚ-7-Β-06-01-2022                                     
icon pdf