Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2022                             
icon pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2022 icon pdf