Σας ενημερώνουμε ότι στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3019 και ημερομηνία δημοσίευσης 16-06-2021 (ΦΕΚ 3019/τ.Β΄/16-06-2022) δημοσιεύτηκε η με αριθ. Φ11/74076/Δ4/16-06-2022 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).
Με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. ιδρύονται από το σχολικό έτος 2022-2023 δεκαεννέα (19) Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑΛ.).
Μεταξύ αυτών ιδρύεται το Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Κρύας Βρύσης, το οποίο θα συστεγασθεί με το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Κρύας Βρύσης, με έδρα την Κρύα Βρύση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας.
Στο Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Κρύας Βρύσης θα λειτουργήσουν οι ακόλουθοι τομείς:
α. Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
β. Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
γ. Μηχανολογίας
δ. Πληροφορικής
ε. Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας
Επισημαίνεται ότι.....................

ΙΔΡΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Π.ΕΠΑ.Λ.) icon pdf