Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών


Η φυσική παρουσία των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση διορισμού είναι απαραίτητη για την ανάληψη υπηρεσίας

 Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των διορισμών – προσλήψεων, ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς,

οι οποίοι διορίζονται στην ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ , ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στην υπηρεσία μας,

το αργότερο μέχρι την ημέρα της ορκωμοσίας, μέσα σε Ατομικό Υπηρεσιακό Φάκελο (με Υποφακέλους),

αναγράφοντας τα προσωπικά τους στοιχεία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ icon pdf