Πρόγραμμα και Εξεταστικά κέντρα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και των
Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους
2022.
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται:

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ
ΕΤΟΥΣ 2022

2.ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘ. ΓΕΛ ΕΠΑΛ icon pdf
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022 icon pdf