ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ και Ε.Κ.- ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση ΔΕΠΠΣ_Διευθυντές ΠΣ ΠΕΙΣ icon pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΛ Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ icon pdf
Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας. icon pdf
 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ icon pdf