ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε Πέλλας με προσωρινή αναστολή λειτουργίας.

 

                       ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ            

      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/6/2021 

          
ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ                               
ΑΠΟΦΑΣΗ                
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τμήμα Β1 του Γυμνασίου Καλής 03/06/2021 - 13/06/2021 6295/4-6-2021  
Τμήμα Α1 του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών 04/06/2021 - 14/06/2021 6381/7-6-2021