ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε Πέλλας με προσωρινή αναστολή λειτουργίας.

 

                       ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ            

      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/5/2021 

          
ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ                               
ΑΠΟΦΑΣΗ                
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τμήμα Β3 του 3ου Γυμνασίου Έδεσσας
10/05/2021 - 24/05/2021 4661/12-5-2021  
Τμήματα Β1, ΒΑΣ1, ΒΓΑΛ του 1ου ΓΕΛ Έδεσσας 12/05/2021 - 26/05/2021 4757/13-5-2021  
Τμήμα Γ2 του 4ου Γυμνασίου Γιαννιτσών
12/05/2021 - 26/05/2021 4761/13-5-2021  
Τμήμα Α1 του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
12/05/2021 - 26/05/2021 4777/13-5-2021  
Τμήμα Α1 του Γυμνασίου Εξαπλατάνου 14/05/2021 - 28/05/2021 4993/17-5-2021  
Τμήμα Α3 του 2ου ΓΕΛ Έδεσσας
14/05/2021 - 28/05/2021 5076/18-5-2021