ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β/αρθ.φ4899/6-11-20) αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απο 9-11 εως 7-12-2020, ενώ συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε Πέλλας με προσωρινή αναστολή λειτουργίας.

 

                       ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ            

      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/12/2020  

          
ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΕΙΟ   ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ                               
ΑΠΟΦΑΣΗ                
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Σκύδρας
27/11-11/12/2020                           
16825/30-11-2020                                            
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Γιαννιτσών
27/11-11/12/2020  16826/30-11-2020