Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δ΄ φάσης προσλήψεων.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης την Παρασκευή 8-1-2021 ή τη Δευτέρα 11-1-2021.

Ενστάσεις επί της απόφασης αυτής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 12-1-2021 και ώρα 10:00 πμ στο email της Δ.Δ.Ε. Πέλλας mail@dide.pel.sch.gr. Δεν θα

εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία.

 
 
ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δ΄ Φάσης Προσλήψεων
                                   
icon pdf