Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης εντός δύο ημερών από την έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Ενστάσεις επί της απόφασης αυτής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Δευτέρα 15-2-2021 και ώρα 10:00 πμ στο email της Δ.Δ.Ε. Πέλλας

mail@dide.pel.sch.gr. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία.

 

 

 
 
ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 11-2-2021
icon pdf