Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Δ.Δ.Ε. Πέλλας των παρακάτω
κατηγοριών, ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση λειτουργικής τοποθέτησης για το
σχολικό έτος 2022-23, από την Παρασκευή 10-6-2022 μέχρι και την Τρίτη 28-6-2022 στην
ιστοσελίδα της Διεύθυνσης www.didepellas.gr

 

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Αιτήσεις απόσπασης                      
icon pdf